Nepriateľská osoba 30 Styk s cudzinou tiež dôvod pre nervozitu

Autor: Štefan Vrátny | 15.5.2011 o 20:02 | (upravené 15.5.2011 o 20:12) Karma článku: 6,55 | Prečítané:  1166x

Styk s cudzinou sa vnímal ako zdroj potenciálneho nebezpečenstva pre socialistické výdobytky všeobecne a nemohol som sa podozrenia vyhnúť ani ja, keď už ma eštébáci mali za, citujem, „vyškoleného agenta špeciálnych služieb protivníka."

O čom boli moje bežné pracovné styky s cudzinou popisuje tento záznam z apríla 1981:

V ďalšom rozhovore prameň dodal, že VRÁTNY dosť často máva telefonáty z NDR, NSR ale aj z Anglie, ako aj z ďalších štátov, od ktorých ZŤS Košice dovážajú materiál. Podľa prameňa jedná sa o rozhovory pracovného charakteru. Sú vedené vraj z toho dôvodu, aby boli zabezpečené rýchle dodávky materiálu pre výrobu v ZŤS. Podľa prameňa je to porušovanie predpisov o styku s cudzinou, avšak je to nutné z dôvodov pružnosti. Ináč dodávky materiálov zo zahraničia zabezpečujú PZO (Podniky zahraničného obchodu, v prípade môjho referátu poväčšine v Prahe) a keď sa táto cesta obchádza, tak VRÁTNY má možnosti prichádzať do styku so zahraničím prostredníctvom telefónu.

Ako som už spomínal v predchádzajúcich článkoch, dopisoval som si so známymi v zahraničí, o čom som eštebákov neinformoval, lebo ich do toho nič nie je. Listy zo zahraničia, ktoré som dostával, mi zadržiavali, nechali preložiť, podumali nad ich štátnobezpečnostným dosahom, a len potom sa mohli znovu zalepené dostať ku mne, adresátovi. Žiaľ komentáre k nim skartovali ešte pred archiváciou môjho spisu. Počas domovej prehliadky našli aj koncepty niektorých listov, ktoré som zasielal do zahraničia, len akosi nefungovala ich kontrola na poštových úradoch pri korešpondencii odchádzajúcej von zo socialistickej vlasti. Bolo treba zodpovedať urgentnú otázku, či, citujem, „nedochádza k stykom pomocou mŕtvej schránky, prípadne iným spôsobom."

Záležitosť sa pokúša riešiť list z Krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti v Košiciach na II. Správu ZNB, 3. odbor v Prahe:

Vec: Akcia „FILOZOF", zistené styky, previerka - dožiadanie

            Na základe súčinnostnej porady konanej dňa 4.6.1982 v Prahe na 3. odbore II. Správy ZNB a pokynov v akcii „FILOZOF" reg.č. 12199, kde je objekt rozpracovaný pre podozrenie z trestnej činnosti podľa §-u 105 Trestného zákona, Vám zasielame zistené styky objekta na osoby z Prahy, ktoré boli zistené STÚ „ANALÝZA". Jedná sa o nasledujúce styky:

..............

Pri previerke uvedených stykov sa zamerajte hlavne na ich postavenie v zamestnaní, politickú činnosť, styky v ČSSR, na kap. zahraničie a ich charakter, možnosť ciest do KZ (kapitalistického zahraničia), vzťahy týchto osôb na Východné Slovensko, prípadne či na Slovensko cestujú a iné spravodajsky zaujímavé poznatky v náväznosti na predpokladanú trestnú činnosť objekta „FILOZOF".

Vybodkovaná časť uvádza mená pracovníkov a ich podnikov či organizácií v Prahe, s ktorými som pracovne prichádzal do styku. Ich mená si eštebáci zistili spomenutou analýzou, teda prehliadkou, teraz už nie doma, ale v práci, zameranou na môj pracovný stôl a policu. Všetci si buzerácie od eštebákov užili až-až aj bez mňa, lebo to vyplývalo z ich pracovného zaradenia. Okrem bežných stykov vyplývajúcich z môjho pracovného zadelenia som, samozrejme, s nimi nič nemal, ani som ich nepoužíval ako mŕtvu schránku. Na môj veru nie!

ZÁZNAM

Stručne podstatu poznatku:

VRÁTNY Štefan, navrátilec z kap. zahraničia, jeho chovanie v súvislosti s príchodom jedného VC z Rakúska do ZŤS Košice za účelom služobného jednania - poznatky

Schôdzka konaná 3. 11. 1980                        Popis, udalosť sa stala dňa: október 1980

Prameň uviedol, že má vedomosti o tom, že do ZŤS Košice na oddelení nákupu bol na nejakom služobnom jednaní jeden VC (vízový cudzinec) z Rakúska a to za účelom prejednávania dodávok nejakého materiálu z Rakúska do ZŤS. Bližšie však prameň nevie o čom sa jednalo, nakoľko nepracuje priamo na oddelení nákupu. Má však vedomosti o tom, že VRÁTNY sa tohto jednania nezúčastnil, ale vie, že VRÁTNY pripravoval podklady pre uvedené jednanie, takže má vedomosti o obsahu jednania. Prameň dodal, že VRÁTNY sa mu zdôveril, že jeho vedúci chcel, aby sa aj on zúčastnil jednania s VC, no VRÁTNY vedúcemu vysvetlil, že nechce sa dostať do nejakých nepríjemností, pričom naznačil to, že bol dosť dlho v KZ. Podľa získaných informácií prameňom, tak tohto jednania sa zúčastnil iba vedúci oddelenia xxx, ktorý ovláda dobre anglicky a nemecky jazyk. V závere rozhovoru k danému problému prameň uviedol, že VRÁTNY má dobrý prehľad o celkovej situácii na nákupnom oddelení v ZŤS. Prameň podotkol, že VRÁTNY v neprítomnosti vedúceho preberá a prekladá niektoré ďalekopisy i telegramy, ktoré dochádzajú v cudzom jazyku do ZŤS od niektorých západných firiem v súvislosti s dodávateľsko-obchodnou činnosťou. Tak aj z týchto materiálov má možnosti zisťovať údaje o činnosti, zámeroch a plánoch v ZŤS, ktoré nie sú oficiálne zverejňované.

2/ Poznatok pojednáva o tom, že navrátilec VRÁTNY Štefan, ktorý pracuje v ZŤS na oddelení nákupu, sa mal zúčastniť služobného jednania s istým VC z Rakúska, však tohto jednania sa nezúčastnil z dôvodov obozretnosti, ako sa nepriamo vyjadril pred prameňom i svojim vedúcim xxx.

Raz nám prišiel do podniku mladý Angličan montovať nové zariadenie.

Prameň oznámil, že dňa 14. apríla 1981 pricestoval do ZŤS Košice anglický št. príslušník M, povolaním strojný inžinier, asi 25 ročný, ktorý sa má zdržať v ZŤS do konca týždňa, t.j. do 17.4.1981. Do ZŤS prišiel za účelom vykonania montáže rezacej linky na železo. Jedná sa o linku anglickej výroby, ktorá pracuje na princípe využitia tepelnej energie. Jej montáž si vyhradila anglická firma ...

Prameň ďalej oznámil, že dňa 14.4.1981 v popoludňajších hodinách sa vrátil z pracovnej porady a v kancelárii na nákupnom oddelení nevidel VRÁTNEHO, tak sa zo zvedavosti spýtal spoluzamestnankyne yyy, či VRÁTNY má dovolenku, keď ho ešte dnes nevidel v kancelárii. Táto sa vyjadrila, že VRÁTNY nie je v kancelárii preto, lebo vraj išiel robiť tlmočníka jednému Angličanovi, ktorý prišiel do ZŤS montovať rezaciu linku na železo. Ako tlmočníka ho mal doporučiť vedúci oddelenia s. zzz...

4/ Vylustrovať osobu M, či táto nie je záujmom ŠtB.

Cestou prameňa mmm a hhh zamerať sa na kontrolu objekta počas pobytu VC (vízový cudzinec) v ZŤS, najmä či nedôjde medzi nimi k vytvoreniu bližších vzťahov, prípadne či nebudú spolu v styku i po pracovnej dobe a pod.

(ručne vpísané poznámky)

- Lustrujte M

- Ak je ešte tu, dať ho na jednorázovú blokáciu na odchod s cieľom zistenia, čo so sebou bude vyvážať.

- Zistite, kde je ubytovaný - kontrola.

(ďalšia rukou vpísaná poznámka)

Záznam obdržaný naspäť 12.4.81. Už nebolo možné robiť opatrenia.

Mladý muž, ktorý si k nám odskočil na služobnú cestu. Bežná záležitosť zo strany Británie, sa jeho preletom nad železnou oponou zmenila na mimoriadnu udalosť. So spozdením troch desiatok rokov podávam hlásenie, že medzi nami nedošlo k vytvoreniu bližších vzťahov, to už by sa skôr dalo očakávať od mladej kolegyňky, ktorá ho mala so mnou na starosti, avšak, podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia, si spolu tiež nič bližšie nezačínali. A či sme boli v styku i po pracovnej dobe, tak veruže hej, dokonca sme ho zobrali na socialistickú diskotéku, kde s prekvapením konštatoval, že sa hrala poväčšine tá istá hudba, ako u nich doma, v Anglicku, čo ho mrzelo. „Radšej by som si vypočul slovenské pesničky," znel jeho komentár. Ešte si pamätám, ako mu švandovne pripadali knedle, ktoré dostal na obed v závodnej jedálni. „Zaujímavé, taký chlieb u nás nemáme," poznamenal. Na záverečné rokovanie sa do kancelárie dostavil tak, ako montoval zariadenie, teda v rifliach a tričku, čo sa nezdalo hlavnému technikovi podniku, súdruhovi AB, ktorý ako vždy, prišiel v obleku s kravatou a na margo vízového cudzinca poznamenal, že aspoň na záverečné rokovanie sa mal dostaviť riadne oblečený, nech dôstojne reprezentuje svoju firmu. A mal to byť niekto starší, aj s obchodnou skúsenosťou a nielen referent-technik. Oberajú sa o tak príležitosť rozširovať vzťahy na našich trhoch! Ostatní zúčastnení, menovite súdruhovia ..., všetci bežne oblečení, sa vyjadrovali len k technickým stránkam odovzdávaného zariadenia. Na rokovaniach sa žiaden alkohol nepodával. Vízovému cudzincovi veľmi záležalo na tom, aby sa dostal domov včas, lebo najbližšiu sobotu hral za svoje futbalové družstvo akýsi dôležitý zápas (na celkom lokálnej úrovni) a znervóznel, keď počul, ako mu v podniku začali vymýšľať prekážky k včasnému návratu. Hovorilo sa čosi o technických nedostatkoch montovaného zariadenia, čo ja, ako netechnik, som nebol schopný posúdiť, ale práve tak mohla zapracovať snaha zdržať ho tu na povel eštebákov, lebo tie rukou vpísané poznámky na záver záznamu akoby ponechávali cestu otvorenú aj k takémuto vývoju. Nakoniec šťastne a podľa plánu odišiel a odvtedy som ho nevidel, ani o ňom nič nepočul. K prípadu nemám viac čo dodať. Nič som nezatajoval a ak si ešte na niečo spomeniem, hlásenie doplním.

Podobné i iné (s)prostoduché, skôr rozsiahlejšie hlásenia museli písať všetci tí, ktorí prichádzali do styku s cudzincami na pracovisku (i mimo neho). Samozrejme bez irónie a bez toho, aby sa v nich spomínali knedle (ibaže by v nich bol ukrytý nejaký mikrofilm, dnes čip, so štátnobezpečnostným obsahom).

Čo na záver príhody? Uhádli ste. Viac ma na rokovania s cudzincami v tomto podniku nedelegovali. Nezlyhal som pri Angličanovi, ani som sa nespreneveril mojim povinnostiam voči podniku, len som neprejavil ochotu bavkať sa s eštebákmi o VC, teda vízovom cudzincovi, o ľuďoch, ktorí sa v jeho okolí vyskytli, o tom, či sme sa nezaoberali vojenskými a politickými záležitosťami, či reč nebola o československých emigrantoch, či sme si neodovzdávali niečo, hoci len spomienkové darčeky, čo vraj boli štandardné otázky v podobných situáciách. Pracoval som pre podnik a také idiotiny som v pracovnej zmluve nemal.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Armádny generál: S migmi si načas vystačíme, no bude to drahšie

Udržanie starých stíhačiek bude drahé, Rusi si môžu zapýtať viac. Nebo by nám však dočasne mohli ochrániť aj Česi či Poliaci.

Nadhľad Matie Lenickej

Radi by sme mali istotu, že ráno ešte bude svetlo

Rozumieme, komu najviac nahráva a vyhovuje Kiskova kauza.

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa veriť nedá, pre Danka

V Smer-SNS-Híd je kapitán veľkým pánom.


Už ste čítali?