Ako sa robí domová prehliadka – Zistenia a závery

Autor: Štefan Vrátny | 28.5.2015 o 22:08 | (upravené 28.5.2015 o 22:19) Karma článku: 7,01 | Prečítané:  1997x

Zistenia z domovej prehliadky dokumentuje Záznam o prevedení úkonu ANALÝZA v akcii "FILOZOF“, pre 1.odbor 4.oddelenie S-ŠtB, prevedené dňa 5.novembra 1981 od 10.00 do 11.30 hod.

Objekt: VRÁTNY Štefan

Miesto prevedenia: Košice, Trieda SA 39, 2. poschodie byt objekta

Výsadok tvorili: mjr. K, por. N, npor. J

Akcie sa zúčastnili: kpt. Ing. H, mjr. Š, kpt. T, por. T, pprap. P, por. M, por. O.

Cieľom úkonu bolo zistiť, či objekt je v spojení s cudzou rozviedkou. Úkon bol prevedený podľa plánu zaistenia a prevedenia úkonu. Po zistení, že rodinní príslušníci sú pod kontrolou sledovacej skupiny sme na pokyn RO (riadiaceho orgánu) prenikli do záujmového bytu. Kľúč od záujmového bytu sa použil duplikát, ktorý bol zhotovený podľa otlačku. Po príchode do záujmového bytu bola prevedená skúška s RO a taktiež bežná obhliadka bytu. Po prevedení spojenia sa pristúpilo k prevedeniu samotného úkonu. Najprv bola prevedená obhliadka v obývacej miestnosti, kde sa nachádzali objektove osobné veci. V osobných veciach objekta sa našli dopisy staršieho rázu od roku 1974 až do roku 1981. Časť dopisov bola zadokumentovaná na žiadosť operatívneho pracovníka. Okrem toho sa našli tam tri diáre o cestách objekta v zahraničí, ktoré neboli zadokumentované. Okrem toho sa našli styky objekta na zahraničie, ktoré boli taktiež zadokumentované. Objekt v spálni medzi prádlom mal uloženú vkladnú knižku, zlaté predmety, 50 dolárov a dve tisíc korún v hotovosti. V ostatných miestnostiach sa nenašlo nič zaujímavého o čo by mala záujem operatívna súčasť. Po prezretí porušené veci boli uložené na pôvodné miesto a byt objekta bol opustený a uzamknutý. Počas prevádzania úkonu konšpirácia práce nebola narušená. Duplikát kľúča od bytu objekta po prevedení úkonu bol uložený do archívu 6.odboru 1. oddelenia S-ŠtB Košice. Úkon previedol mjr. K, por. N, npor. J.

Vypracoval

/por. N/

 

Spolu som napočítal v spise 19 (devätnásť) dôstojníkov, profíkov z rezortu Ministerstva vnútra, ktorí sa na celej akcii zúčastnili, a spolu s podporným personálom, napríklad sekretárkami, ktoré museli v rámci svoje pracovnej náplne všetky tie dokumenty vyťukávať na mechanických písacích strojoch, ale sa v spise nespomínajú, museli spoločne odpracovať stovky, možno tisícky človekohodín, aby zistili to, čo by priemerný zlodej za prísľub skoršieho prepustenia z výkonu väzby urobil aspoň tak dobre za minizlomok času premárneného eštebákmi. Aj kvôli takémuto mrhaniu zdrojov nám hocikedy v obchodoch chýbal toaletný papier.

Tých 62 ks fotokópií z úkonu ANALÝZA som v spise nenašiel. Boli skartované predtým, ako bol môj spis archivovaný. Zrejme sami eštebáci pochopili, že vošli do nesprávnych dverí.

A ako keby to nestačilo, našiel som nasledovný záznam operatívneho pracovníka, nadporučíka z Krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti, Správy ŠtB Košice:

„Dňa 5. novembra 1981 pri realizácii STÚ „ANALÝZA“ v akcii „FILOZOF“ reg. č. 12199 v súvislosti s odvolaním a zabezpečením objekta, jeho príbuzných, ako aj osôb bývajúcich v susedstve objekta, vznikli výdavky vo výške 217,30 Kčs /slovom dvestosedemnásť korún a tridsať halierov čsl./ a to za účelom zakúpenia pohostenia pre osoby, ktoré sa na zabezpečovaní akcie podieľali. Jednalo sa o spoľahlivé osoby z Fakultnej nemocnice Košice, ZŤS a MsNV Košice.

Vzhľadom k tomu, že som uvedenú sumu zaplatil z vlastných finančných prostriedkov, žiadam o jej úhradu.

K záznamu prikladám potvrdenku o zakúpení tovaru.“

(Pre neskôr narodených, nepamätajúcich si skratky z čias totality, ZŤS bol môj zamestnávateľ, Závody ťažkého strojárstva v Košiciach, a MsNV Mestský národný výbor, čosi ako Mestský úrad či Magistrát dnes.)

Takže náklady na akciu treba zvýšiť aj o náklady na pohostenie spoľahlivých pracovníkov Pľúcneho oddelenia Fakultnej nemocnice, ktorí zabezpečili odvolanie matky a ostatných dôchodcov bytovky na fingovanú lekársku prehliadku, potom pracovníkov Závodov ťažkého strojárstva, môjho zamestnávateľa, ktorí dbali na to, aby som si nezmyslel z ničoho nič odbehnúť domov počas konania ANALÝZY v mojom bydlisku a pracovníkov Mestského národného výboru, ktorí zabezpečili pre tieto účely zoznam všetkých obyvateľov nášho vchodu sedemposchodovej bytovky s podrobným popisom ich zamestnania, trvania pracovnej doby a z dnešného pohľadu ďalších zbytočných vecí. Jednoducho povedané, eštebáci všade infiltrovali spoľahlivých spolupracovníkov, ktorí za občasnú kosť ochotne pribehli a radostne krútili chvostom. Fuj takým havom! Ale želám im, aby im nikdy nezabehlo.

S bizarnou lekárskou prehliadkou som mal osobnú skúsenosť krátko po návrate zo zahraničia. Krajská vojenská správa mi zaslala poštou výzvu, aby som sa dostavil do Vojenskej nemocnice v Košiciach. Lekár, ktorý sa ma ujal, krútil nad výzvou hlavou, že načo to Vojenskej správe je, mal aj zopár znevažujúcich poznámok v tom zmysle, ale svoju úlohu splnil. Vopchal ma do akejsi skrinky, ktorou točil, ako keby ma, ako kozmonauta, pripravoval na let na Mesiac, a röntgenoval. Nič nezistil a správu o tom som doručil v zmysle pokynov na vojenskú správu. Dostal som nejaké dávky röntgenov naviac a ešte možno aj zápis do spisu vedeného o mne vojenskou kontrarozviedkou, že prehliadka útrob môjho tela skončila negatívne. Žiaden kontraband či veci kontrarozviedneho charakteru som v sebe neukrýval. Požiadal som Ústav pamäti národa o tento spis, azda sa zachoval a aj ho dostanem. Očakávam samé hlúposti, čo iné.

Počas pobytu v zahraničí som čítal v tamojšej tlači kritiku ľudskoprávnych organizácii o zneužívaní medicíny v štátoch komunistického bloku, čo komunisti rozhorčene popierali. Zvyčajne šlo o politicky nepohodlných ľudí, ktorých za názory zavierali do psychiatrických kliník. Nepotrebná lekárska prehliadka penzistov nepohodlných zo štátnobezpečnostného hľadiska, lebo by sa počas domovej prehliadky mohli vyskytovať na nesprávnom mieste, či výzva, aby som sa dostavil do vojenskej nemocnice sú dôkazom toho, že komunisti klamali. Pokiaľ viem, na testy TBC či pohlavných chorôb sa vyzvaný občan musel dostaviť, inak by ho naháňali kvôli ohrozeniu verejného zdravia. Múdre opatrenie, ale len v oprávnených prípadoch.

Analýza, teda domová prehliadka, sa mala urobiť aj byte mojej sestry, ako to vyplýva z plánu prísne tajného Plánu agentúrno-operatívneho rozpracúvania objektu „FILOZOF“:

Vykonať v byte sestry Evy objekta STÚ ANALÝZA, kde sa objekt dosť často zdržuje, s cieľom zistenia alebo vylúčenia podozrenia predpokladanej trestnej činnosti, nakoľko vykonanou ANALÝZOU v byte a na pracovisku objekta nebol nájdený fotoaparát, ktorý objekt používa pri turistických cestách a tiež nebola nájdená najnovšia korešpondencia z NSR.

Domovú prehliadku v byte sestry Evy si sotva mohli odpustiť, len žiaden záznam v mojom spise som o nej nenašiel. Buď bol v porevolučných dňoch zničený spolu s množstvom ostatných dokumentov, ktoré Štátna bezpečnosť zrazu považovala za kompromitujúce, alebo sú kdesi v archívoch Ústavu pamäti národa. Radšej od nich nežiadam, aby mi ho vyhľadali. Aj tak by som sa nič zaujímavé nedozvedel a mrhania času v rámci akcie FILOZOF už bolo hádam dosť. Spomínaný fotoaparát bola na socialistické pomery kvalitná zrkadlovka. Kúpil som si ho ešte počas pobytu v Japonsku. Tam to bol slušný amatérsky priemer, nič viac.

Vrátim sa k Záznamu o prevedení úkonu ANALÝZA, hlavne k poznámke o tom, že objekt v spálni medzi prádlom mal uloženú vkladnú knižku, zlaté predmety, 50 dolárov a dve tisíc korún v hotovosti.

Vkladná knižka asi nestojí za zmienku, keď neuvádzajú nijakú sumu. K tým zlatým predmetom iba toľko, že v rodine sme si nik na šperkoch nepotrpeli a mohlo sa jednať o zlaté hodinky, čo som dostal od otca a on pravdepodobne od svojho otca, možno ešte o obdraný snubný prsteň matky, a dvetisíc korún je smiešna suma pre objekt FILOZOF, čo mal pracovať podľa predstáv eštebákov pre britskú rozviedku. Nech slúži eštebákom ku cti, že nám to neukradli, sviniari akýsi sprostí.

Z tohto pohľadu je smiešna aj suma päťdesiat dolárov, ale nie z pohľadu jej určenia. Najprv pripomeniem, že sa jednalo o peniaze mojej matky a tým, že si ich držala v bielizníku, vážne sabotovala devízové hospodárstvo socialistického štátu, lebo jej zákonnou povinnosťou bolo, ihneď po obdržaní, nech ich už mala odkiaľkoľvek, vymeniť v banke za československé koruny alebo tuzexové poukážky. Neurobila tak a tým spáchala vážny devízový priestupok. Divím sa eštebákom, že snaha o zachovanie konšpirácie, teda utajenie celej akcie, prevládla u nich nad povinnosťou konať voči mojej matke v zmysle devízového zákona.

Moja mama veľmi dúfala, že sa jej podarí dostať do Ríma a Vatikánu, a tých päťdesiat dolárov si odkladala pre tento účel. Chcela si tak prilepšiť k mizernému devízovému prísľubu, ktorý by sa jej ušiel, ak by jej zájazd do Ríma povolili. Nakoniec, samozrejme, nikam nešla, ako to bolo v tých časoch bežné u podobných záujemcov z ČSSR.

Po revolúcii, keď mama už bola v nebíčku, dostal som sa do Ríma, aj do Vatikánu na audienciu u pápeža, ktorého mala tak rada, a verte či neverte, celý čas som ju cítil vedľa seba. Neskôr som sa dostal na zájazd do Svätej Zeme, taký pútnický, ktorý každé ráno začínal omšou na nejakom pamätnom mieste z Nového Zákona, presne taký, aký by sa mojej mame páčil najviac, a zasa bola po celý čas so mnou. Som nekonečne šťastný, tentoraz bez irónie, ktorú si kde-tu dovoľujem, že sa nakoniec jej veľké životné prianie splnilo a že som mal tú česť a potešenie byť pritom.

Súvisiace články:

http://vratny.blog.sme.sk/c/377564/nepriatelska-osoba-48-domova-prehliadka-kedysi-priprava.html

http://vratny.blog.sme.sk/c/378025/domova-prehliadka-kedysi-prevedenie.html

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA MICHALA HAVRANA

Nie sme vo vojne (píše Michal Havran)

Pocit, že za vami stojí celá spoločnosť, je najvýznamnejším znakom civilizácie.


Už ste čítali?